ReBORN

A ReBORN projekt víziója

Egy gyártó berendezés az élettartama alatt különböző állapotokon megy át. Kezdve az induló beépítéssel, majd folytatva az üzemeltetéssel és a karbantartással. Végül bekövetkezik a szétszerelés. Ez idő alatt van néhány kritikus rész, amikor is idő- és munkaigényes, igen költséges leállások léphetnek fel. Sőt akár a termelés teljes leállása is bekövetkezhet.

A ReBORN víziója a következő: olyan gyártási stratégiák és technológiák bemutatása, amik támogatják a gyártó eszközök újrafelhasználhatóságának paradigmáját. Mellyel a már leszerelt eszközök és gépek is új gyártósorokon születhetnek „újjá”. Ezen új stratégia hozzájárul a kevésbé ráfordításigényes, ugyanakkor inkább fenntartható és környezetbarát gyártási folyamatok megvalósításához. Egyúttal gazdasági és versenyelőnyt biztosít a gyártó iparnak. A ReBORN egy demonstráció-orientált projekt, melynek célja, hogy olyan, ipari környezetben már kipróbált prototípust hozzon létre, mely modulárisan vagy teljes egészében beépíthető egy gyártási folyamatba. Sőt tekintettel az egyre inkább növekvő jelentőségű tudás alapú gazdaságra az újrafelhasználáson és felújításon alapuló megközelítés lökést adhat új üzleti modellek fejlődésének is.

ReBORN – az ötlettől a megvalósításig

A ReBORN jelentős lépést tesz abba az irányba, hogy az eszközök 100%-osan újra használhatóak legyenek. A projekt elsőként 3 fő területet vesz célba:

Moduláris Plug&Produce berendezések

Képzelje el, hogy a gyártósor gépei nem csak különálló feladatok elvégzésére alkalmasak, hanem dinamikus, többcélú, mégis egyedi részei egy intelligens cellákból álló együttesnek. Az ilyen rugalmas (Plug&Produce) termelési rendszerek intelligens összetevői képesek kommunikálni egymással a hálózaton, továbbá képesek felismerni saját állapotukat, kiértékelni teljesítményüket, valamint e tulajdonságaik időbeli változásait. A ReBORN-ban ezek az intelligens alkotóelemek logikailag zárt egységek (ún. VERSON-ok), amelyek összegyűjtik, tárolják és elemzik a gyártási folyamat adatait.

Innovatív gyári elrendezési technikák és adaptív(újra)konfiguráció

Építve az önálló és tudás-alapú berendezésre olyan újszerű koncepciót lehet kidolgozni a teljes gyártási folyamatra, amely lehetővé teszi az újrafelhasználást és az újrakonfigurálást a már meglévő üzemekben – követve ezzel a gyorsan változó vevői igényeket is. Az újrafelhasználás tekintettel van mind a helyi, termék-orientált újrahasznosításra, mind a gyártás leállítása és az eszköz szétszedése utáni újrahasznosításra. A ReBORN egy olyan, együttműködésre képes környezetet teremt, ami lehetővé teszi az erőforrások és a feladatok optimális elosztását a gépek állapotának függvényében - már tervezési szinten.

Gyors és egyszerű, összeszerelésre és szétszerelésre alkalmas, rugalmas és olcsó mechanikai rendszerek

Napjainkban a mechanikus rendszerek pl. robotkarok nagyon specifikusak, az adott hardware-termékre szabottak. A jövő rendszere rugalmas és moduláris, amely szabványos alkatrészekből épül fel, hogy így könnyen újrakonfigurálható és kibővíthető legyen. Egy további stratégiai célkitűzés a rugalmas és erőforrás-optimalizált termelés megvalósítására az Additive Manufacturing (AM) technológiákon alapul. Az AM a gyártási tervekből (CAD file-ok) a kívánt termék három dimenziós nyomtatását is lehetővé teszi. A ReBORN-csapat célja egy olyan rugalmas, többcélú és olcsó egység előállítása, amely megfelel ezen elvárásoknak.

A legfőbb előnyök, amiket a ReBORN biztosít:

Az intelligens eszközökben egyesül az állapot-figyelés és az ön-analizálás képessége.
Mind a komponensek, mind a gyártó rendszerek élettartama megnő.
Gyors reakció a változó termelési igényekre aminek következtében időt nyerünk.
Csökkennek a költségek és a befektetés kockázata.
Segíti az emberi munkát a termelési folyamat megtervezésében.
Plug&Produce, könnyen és modulárisan integrálható eszközök az „okos” gyárban.
Legújabb infókommunikációs (ICT) technológia alkalmazása működő gyártási rendszerekben.
Rugalmas együttműködés az alkatrész beszállítók, a rendszerintegrátorok és a végfelhasználók között az új üzleti modellek segítségével.
Milyen eredmények várhatóak?

Az európai KKV-k versenyképességének erősítése csúcsminőségű technológia és új üzleti modellek használatának segítségével.
Teljes gazdasági fenntarthatóság a termelési rendszerekben a moduláris berendezések innovatív újrafelhasználhatóságának segítségével.
A nemzetközi szabványok és normák figyelembevételével európai szinten erősíti a gazdasági folyamatokat. Ugyanakkor hozzá is járul a szabványok és normák kiteljesedéséhez.
Az erőforrások, az anyagok, az eszközök és a gépek függetlenül a berendezés korábbi használatától ismét teljes körűen hadrendbe állíthatók.
Hozzájárulás a növekvő társadalmi tudatossághoz a hatékony és ökológiailag fenntartható erőforrás felhasználás kérdéseiben, hogy megfeleljünk a globális klímaváltozás és erőforráshiány által állított aktuális kihívásoknak.

A projekt időtartama: 2013 – 2016

Letölthető dokumentumok:

Reborn documentum

ReBORN hírlevél 1 szám (angol)

Reborn documentum

ReBORN hírlevél 2 szám (angol)

Reborn documentum

ReBORN hírlevél 3 szám (angol)